Victoria-Chitii-translator-interpreter-600x600

VICTORIA CHITII

TRANSLATOR ȘI INTERPRET

1982

Născută și educată într-un mediu de comunicare bilingv român-rus, sunt licențiată în Limbă și literatură engleză și franceză a Universității de Stat din Moldova și dețin titlul de Magistru în filologie germanică, cu specializare în traducere.

Universitatea de Stat din Moldova

2004 – 2008

Cariera mea lingvistică a inițiat în anul 2004 cu cinci ani de experiență de lector universitar, pe parcursul cărora am predat limba engleză studenților de la facultatea de filologie.

Ministerul Afacerilor Externe

2008 – 2009

Angajarea la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, unde o parte considerabilă a activității mele diplomatice a inclus sarcini de traducere și interpretariat pentru înalți oficiali, a pus baza experienței mele în traducere.

Ambasada Republicii Moldova în Italia, Roma

2009 – 2012

Pe durata misiunii în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană traducerile și interpretariatul din/în italiană, engleză și română au făcut parte din responsabilitățile mele de serviciu.

Translator și interpret

din 2013

Ulterior transferului, în anul 2013, în or. München, activitatea mea profesională se axează exclusiv pe servicii de traducere și interpretariat.

Traducerea – elementul cheie pentru a te face auzit și a fi informat pe mapamondul globalizat

Limbi

Mai jos puteți consulta lista limbilor pentru care ofer servicii de traducere și interpretariat

Bukarest

ROMÂNĂ

Limba română este limba mea maternă, dar și limba profesională pe care o utilizez în activitățile de interpretariat și traducere timp de mai mult de zece ani. Originile latine ale limbii române mi-au atras atenția asupra altor două limbi romanice – franceza și italiana, pe care am decis să le studiez și am avut privilegiul de a le însuși.

 

Berlin

GERMANĂ

Urmare transferului, în 2013, în or. München, limba germană ocupă tot mai mult spațiu în activitatea mea. Actualmente serviciile conexe acestei limbi includ traducerea și interpretariatul textelor de orice complexitate din limba germană în alte limbi, precum și traducerea și interpretariatul de complexitate medie în limba germană.

 

London

ENGLEZĂ

Limba engleză a fost nu doar limba mea principală de specializare în cadrul studiilor universitare și limba asupra căreia a fost axată cercetarea mea de master, dar și subiectul pe care l-am predat timp de cinci ani la Universitatea de Stat din Moldova, înainte de a începe utilizarea intensă a limbii respective în scopuri de traducere. Formarea filologică mi-a asigurat o bună cunoaștere a istoriei, culturii și modului de viață al țărilor vorbitoare de limbă engleză, fapt ce și-a demonstrat utilitatea în cadrul practicii de traducere și interpretariat.

 

Rome

ITALIANĂ

În calitatea sa de limbă romanică, limba italiană demonstrează profunde afinități lingvistice cu limba română – limba mea maternă. Mai mult decît atît, tangențele istorice dintre cele două națiuni au condiționat similitudini semnificative sub aspect cultural și de tradiție. Pe parcursul perioadei extinse de activitate în or. Roma, am avut ocazia de a trăi experiențe cultural-comportamentale autentice și de a achiziționa un bun simț al limbii, ancorat în substratul cultural, moral și socio-politic.

 

Paris

FRANCEZĂ

Formarea mea în limba franceză este rezultatul a șase ani de studiu școlar, urmați de cinci ani de studiu universitar, în cadrul cărora limba franceză a fost a doua limbă de specializare. Rădăcinile romanice comune ale limbii române și franceze și-au spus cuvîntul și în acest caz, ca, de altfel, și în cazul limbii italiene. Vastul bagaj literar acumulat pe parcursul anilor de studiu mi-a servit în calitate de bază solidă pentru ancorarea justă a materialului tradus în contextul solicitat.

 

Moscow

RUSĂ

Fiind născută în Republica Moldova – un stat ex-sovietic, pe teritoriul căruia limba rusă a fost utilizată în calitate de limbă co-oficială, am crescut într-un mediu bilingv, învățînd limba rusă în copilărie și perfecționînd-o ulterior în cadrul școlii. Bilingvismul m-a ajutat să dezvolt obișnuința de a transfera mesaje și elemente cu specific cultural între limbi, contribuind la dezvoltarea predilecției pentru limbile străine.

 

Combinații lingvistice

Română → Rusă
Română → Engleză
Română → Italiană
Română → Germană
Română → Franceză

Germană → Română
Germană → Rusă
Germană → Engleză
Germană → Italiană
Germană → Franceză

Engleză → Română
Engleză → Rusă
Engleză → Italiană
Engleză → Germană
Engleză → Franceză

Italiană → Română
Italiană → Rusă
Italiană → Engleză
Italiană → Germană
Italiană → Franceză

Franceză → Română
Franceză → Rusă
Franceză → Engleză
Franceză → Italiană
Franceză → Germană

Rusă → Română
Rusă → Engleză
Rusă→Italiană
Rusă → Germană
Rusă → Franceză

Română → Rusă
Română → Engleză

Germană → Română
Germană → Rusă
Germană → Engleză

Engleză → Română
Engleză → Rusă

Italiană → Română
Italiană → Rusă
Italiană → Engleză

Franceză → Română
Franceză → Rusă
Franceză → Engleză

Rusă → Română
Rusă → Engleză

Română → Rusă
Română → Engleză
Română → Italiană
Română → Germană

Germană → Română
Germană → Rusă
Germană → Engleză
Germană → Italiană

Engleză → Română
Engleză → Rusă
Engleză → Italiană
Engleză → Germană

Italiană → Română
Italiană → Rusă
Italiană → Engleză
Italiană → Germană

Franceză → Română
Franceză → Rusă
Franceză → Engleză
Franceză → Italiană
Franceză → Germană

Rusă → Română
Rusă → Engleză
Rusă → Italiană
Rusă → Germană

Română
Germană
Engleză
Italiană
Franceză
Rusă

Servicii

Mai jos puteți consulta serviciile pe care le ofer, precum și o serie de lucrări realizate

Traduceri specializate

Politică și relații internaționale

Business și management

Marketing și relații cu publicul

Cultură, științe umane și artă

Istorie și conservare a patrimoniului

Călătorii și turism

Educație și cercetare

Resurse umane și sociologie

Mass-media și jurnalism

Declarații guvernamentale, discursuri, comunicate de presă, rapoarte, procese verbale, puncte de reper, e-mail-uri și corespondență, publicitate, prezentări a companiilor, cataloguri de produse, material informațional și promoțional, flyer-e, etichete, ghiduri turistice, articole, recenzii, broșuri, CV-uri, scrisori de motivație, aplicații pentru angajare, manuale și materiale pentru cursuri de perfecționare, teze, sondaje și poll-uri, chestionare, interviuri, filme documentare tematice etc.

Traduceri creative

Producții cinematice

Producții televizive

Producții publicitare

Materiale muzeistice și expoziționale

Titraj, trailer-uri cinematografice, filme, desene animate, materiale expoziționale, cataloage de expoziție, profiluri personale ale artiștilor, stand-uri, broșuri, flyer-e, etichete și marcaje ale obiectelor muzeale, etichete pentru tablouri și obiecte de artă etc.

 

Traducerile producțiilor audio și video respectă cu maximă rigurozitate secvențele temporale și volumul verbal al originalului. Traducerea materialelor publicitare imprimabile, în cazul cărora design-ul și reprezentarea grafică impun limite textuale stricte, se efectuează în maximă corespondență cu dimensiunile originalului.

Traducere și localizare site-uri și conținuturi web

Site-uri web

Interfețe software

Aplicații mobile, web și desktop

Aspectul sensibil în traducerea și localizarea site-urilor și conținuturilor web îl constituie limitele extrem de rigide de volum textual, impuse de aspectul și designul acestora. Astfel, conținuturile sunt traduse echilibrând la maxim sensul și forma și ținând cont de particularitățile culturii și uzanțelor țării țintă, pentru a păstra la maxim accesibilitatea și ușurința utilizării produselor web după traducere și localizare.

Corectură și colaționare

Politică și relații internaționale

Business și management

Marketing și relații cu publicul

Cultură, științe umane și artă

Istorie și conservare a patrimoniului

Călătorii și turism

Educație și cercetare

Resurse umane și sociologie

Mass-media și jurnalism

Corectura și colaționarea textelor traduse sunt efectuate cu maximă atenție la detalii. Accentul este plasat pe verificarea ortografiei, gramaticii și a corespondenței stilistice între textul sursă și textul țintă. Formatarea originală este păstrată intactă.

Interpretariat

Consecutiv

Chuchotage (la ureche)

De însoțire

Summit-uri, conferințe, negocieri, întrevederi oficiale, conferințe de presă, recepții, ceremonii de premiere, expoziții, discursuri, prezentări, excursii turistice, suport lingvistic în procesul de pregătire a nunții (vizite la salonuri de nunți, coafor, machior, cofetar) etc.

Dublaj

Producții cinematice

Producții televizive

Producții radio

Vocea mea vă stă la dispoziție pentru dublarea diverselor materiale audio și video, în special a producțiilor cinematice, televizive și radio. Eșantioanele vocale pentru fiecare dintre limbile disponibile pot fi consultate în secțiunea Limbi.

Referințe

Instituții și companii pentru care am avut privilegiul să prestez servicii

 • Președinția Republicii Moldova
 • Oficiul Primului Ministru al Republicii Moldova
 • Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 • Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului al Republicii Moldova
 • Ministerul Economiei al Republicii Moldova
 • Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 • Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova

 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova
 • Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 • Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană
 • Ministerul Sănătății al Republicii Italiene
 • Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene
 • Grupul internațional industrial “Danfoss”
 • Combinatul de vinuri “Cricova” S.A.
 • White and light photography

Ceremonia de prezentare a Scrisorilor de Acreditare a Ambasadorului Agreat al Republicii Moldova în Republica Italiană, E.S. Dlui Aurel Băieșu, Președintelui Republicii Italiene, E.S. Dlui Giorgio Napolitano. Roma, Republica Italiană

 

Interpretare consecutivă, Română ↔ Italiană

Întrevederea Președintelui interimar al Republicii Moldova, E.S. Dlui Mihai Ghimpu, cu Sanctitatea Sa Papa Benedict al XVI-lea. Roma, Republica Italiană

 

Interpretare consecutivă, Română ↔ Italiană

Întrevederea Președintelui interimar al Republicii Moldova, E.S. Dlui Mihai Ghimpu, cu Președintele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, E.S. Dl Kanayo F. Nwanze. Roma, Republica Italiană

 

Interpretare consecutivă, Română ↔ Engleză

Recepția prezidențială oferită cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Interpretare pentru Președintele Republicii Moldova, E.S. Dl Vladimir Voronin și Prima Doamnă, Dna Taisia Voronin. Chișinău, Republica Moldova

 

Chuchotage, Română ↔ Engleză, Rusă ↔ Engleză

Întrevederea Președintelui Republicii Moldova, E.S. Dlui Vladimir Voronin, cu Înaltul Reprezentant UE pentru politică externă și de securitate comună, E.S. Dl Javier Solana. Chișinău, Republica Moldova

 

Interpretare consecutivă, Română ↔ Engleză

Recepția oferită în onoarea reprezentanților Corpului Diplomatic accreditat în Republica Moldova și a participanților la summit-ul SEECP. Interpretare pentru Președintele Republicii Moldova, E.S. Dl Vladimir Voronin și Prima Doamnă, Dna Taisia Voronin. Chișinău, Republica Moldova

 

Chuchotage, Română ↔ Engleză

Întrevederea Președintelui Republicii Moldova, E.S. Dlui Vladimir Voronin, cu Ambasadorii statelor membre UE acreditați în Republica Moldova și Șefii Misiunilor Comisiei Europene, Consiliului Europei, OSCE, SUA și Turciei în Republica Moldova. Chișinău, Republica Moldova

 

Interpretare consecutivă, Română ↔ Engleză

Ceremonia de prezentare a Scrisorilor de Acreditare Președintelui Republicii Moldova, E.S. Dlui Vladimir Voronin, de către Ambasadorii Agreați ai Australiei, Republicii Arabe Egipt, Georgiei, Irlandei, Republicii Italiene, Japoniei și Regatului Thailanda în Republica Moldova. Chișinău, Republica Moldova

 

Interpretare consecutivă, Română ↔ Engleză

Întrevederea Președintelui Republicii Moldova, E.S. Dlui Vladimir Voronin, cu Ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, E.S. Dl Radosław Sikorski. Chișinău, Republica Moldova

 

Interpretare consecutivă, Română ↔ Engleză

Ceremonia de prezentare a Scrisorilor de Acreditare Președintelui Republicii Moldova, E.S. Dlui Vladimir Voronin, de către Nunțiul Apostolic și Ambasadorii Agreați ai Afganistanului, Ungariei, Indiei, Iordaniei, Mexicului, Muntenegrului, Sultanatului Oman, Republicii Slovace, Republicii Africa de Sud și Turciei în Republica Moldova. Chișinău, Republica Moldova

 

Interpretare consecutivă, Română ↔ Engleză

Cel de-al 15-lea Summit al Șefilor de Stat din Europa Centrală. Interpretare pentru Prima Doamnă a Republicii Moldova, Dna Taisia Voronin. Ohrid, Macedonia

 

Interpretare consecutivă, Rusă ↔ Engleză

Prețuri

Prețuri standard și informații utile pentru plasarea comenzii

Texte generale, nespecializate, corespondență privată și de afaceri – 1,15 Euro (+TVA) per rând

Texte specializate – 1,35 Euro (+TVA) per rând Texte literar-artistice – 1,45 Euro (+TVA) per rând

Site-uri și conținuturi web – solicitați o ofertă personalizată

 

Prețurile sunt indicate per rând standard de text sursă (55 caractere, inclusiv spații).

 

O taxă suplimentară de 40% se aplică pentru comenzi urgente.

Corectură – 0,25 Euro (+TVA) per rând

Corectură și colaționare a textelor traduse – 0,30 Euro (+TVA) per rând

Consecutiv – de la 60 Euro (+TVA) per oră

Chuchotage (la ureche) – de la 60 Euro (+TVA) per oră

De însoțire – de la 70 Euro (+TVA) per oră

 

Prețurile pot varia în dependență de domeniul de specializare și, respectiv, gradul de dificultate al traducerii.

Nu ezitați să solicitați o ofertă preventivă personalizată, fără caracter obligatoriu.

Întrebări frecvente

Care este semnificația termenilor „limbă sursă” și „limbă țintă”?

Limba sursă este limba în care este scris textul pe care intenționați să îl traduceți. Limba țintă este limba în care urmează să fie tradus respectivul text.

Ce reprezintă rândul standard de traducere?

Rândul standard de traducere constă din 55 caractere, inclusiv spații libere.

Cum poate fi calculat numărul de rânduri într-un text?

1. Deschideți textul în Microsoft Word > selectați Fișier > selectați Proprietăți > selectați Statistică > Caractere, inclusiv spații
2. Divizați numărul obținut cu 55

În ce format sunt prezentate materialele pentru traducere?

De regulă, textele sunt prezentate spre traducere în format electronic: Microsoft Word, PowerPoint etc. Textele imprimate sau scanate sunt, de asemenea, acceptate, cu condiția ca acestea să fie lizibile.

În ce formă sunt transmise textele traduse/revizuite clienților?

Documentele finalizate pot fi transmise atît în versiune electronică, cît și imprimată. Actele imprimate vor fi ridicate personal de posesor, sau expediate acestuia prin intermediul poștei. Varianta electronică este transmisă prin e-mail, de regulă, în același format electronic în care a fost livrat originalul, păstrînd formatarea inițială.

Care sunt termenele de execuție pentru traduceri/corectură?

Traduceri – termenul de execuție constituie 1-2 zile pentru 2000 cuvinte sursă. Termenul respectiv poate varia în dependență de urgența comenzii. Corectură și colaționare – termenul de execuție pentru 5000 cuvinte se încadrează în 1-2 zile.

Care sunt modalitățile de plată acceptate?

Modalitățile de plată disponibile pentru persoanele fizice sunt: numerar, transfer sau PayPall. Pentru persoanele juridice, la momentul finalizării traducerii, este emisă factura de plată, care poate fi achitată în numerar sau prin transfer.

Prelevați taxe de penalizare în cazul anulării comenzii?

Taxe de penalizare vor fi aplicate pentru orice traducere deja finalizată la momentul anulării comenzii.

Care sunt termenii de confidențialitate pentru materialul tradus?

Toate actele și datele cu caracter personal ale clienților sunt tratate cu maximă confidențialitate. La solicitare, anterior prezentării actelor spre traducere, poate fi semnat un acord suplimentar de respectare a confidențialității.

Ce informații necesitați din partea clientului pentru o comandă de interpretariat?

Înainte de toate – adresa completă a locului desfășurării evenimentului, data și ora exactă la care interpretarea urmează să înceapă și durata estimativă a acesteia. În egală măsură sunt importante tema evenimentului și scopurile urmărite de client în cadrul acestuia. Orice materiale disponibile, referitoare la subiectele ce urmează a fi discutate (prezentări, discursuri, slide-uri etc.), sunt extrem de binevenite.

Contact

Obțineți răspunsuri prompte pentru oricare din întrebările dumnevoastră

Formular de contact

 

Adresați întrebarea dumneavoastră

Pentru a solicita o ofertă preventivă, precum și pentru orice alte întrebări privind serviciile pe care le ofer, nu ezitați să mă contactați prin intermediul formularului de mai jos. Solicitarea dumneavoastră va fi examinată cu maximă atenție și promptitudine.

  Volum maxim – 10 MB

  Prin completarea acestui formular vă exprimați acordul pentru utilizarea datelor indicate exclusiv în scopul comunicării cu dumnevoastră.

  Contacte și mențiuni legale

   

  Adresă poștală

  Victoria Chitii
  str. Am Isarkanal, 24
  81379 München
  Germania

   

  Telefon fix

  +49 89 57087183

   

  Telefon mobil, Viper, WhatsApp

  +49 176 64700124

   

  E-mail

  victoriachitii@gmail.com

   

  Pagină web

  www.victoriakitii.com

   

  Cod fiscal

  DE266163588

   

  Drepturi de autor

  Toate textele, fotografiile și reprezentările grafice utilizate în prezenta pagină sunt protejate de legea dreptului de autor. Orice reproducere și utilizare a acestora, fără acordul preventiv al proprietarului prezentei pagini, este interzisă.

   

  Exonerare de răspundere

  Textele prezentei pagini electronice au fost redactate cu atenție. În pofida controlului riguros al conținuturilor, nu îmi asum răspunderea pentru conținuturile link-urilor externe. Răspunderea pentru acestea o poartă exclusiv proprietarii respectivelor site-uri.

   

  Cookies

  Această pagină utilizează cookies. Mai multe informații.